Servicedesk

Beveiligingsplan voor uw bouwterrein

Onze adviseurs zijn getraind om uw bouwterrein optimaal te beveiligen, daarom stellen ze samen met u een beveiligingsplan op. Hierin worden de risico’s op uw bouwplaats benoemd en de beveiligingsmaatregelen beschreven, aangevuld met een duidelijke projectietekening. Wat houdt dit in?

Camera- en beveiligingsplan

Nadat er een kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden, waarin alle beveiligingspunten aan bod zijn gekomen, wordt er een camera- of beveiligingsplan opgesteld. Dit is conform de eisen zoals deze vastgelegd zijn in de BRL-K21024 en de aanvullende wensen/eisen van de afnemer of verzekeraar. Vervolgens ontvangt u een offerte en een projectie tekening, mits beschikbaar, waarop is te zien welke gebieden van uw terrein gedetecteerd zullen worden.

Onbevoegden op uw terrein. En dan?

Middels de camerabeelden kan er door onze meldkamer snel worden vastgesteld of het om loos alarm gaat of dat er daadwerkelijk actie moet worden ondernomen. Lopen er onbevoegden op het terrein of in het gebouw? Dan kunt u er zeker van zijn dat er actie wordt ondernomen, conform het afgesproken protocol. De meest voorkomende afspraak is

‘Bewakingsdienst en politie alarmeren’: als de meldkamer de politie inlicht, is het mogelijk om de camerabeelden waarop de onbevoegden staan, door te zetten naar de meldkamer van de politie. Ook wel Live View genaamd.

Hoe werkt Live View?

De centralist van de meldkamer kan de beelden zien en alle gegevens en de livebeelden snel doorschakelen naar de politiemeldkamer. Politiemedewerkers maken vervolgens direct een inschatting van de situatie. Hoeveel inbrekers zijn er? Waar lopen zij op het terrein? De bediening van de camera gebeurt door de particuliere alarmcentrales (meldkamer); de politie kijkt dus mee via het beeldscherm van de centralist.

Bewaking en politie ter plaatse

Uiteraard streven wij naar een snelle opvolging door bewaking en politie. Daarom heeft Hillson een netwerk van lokale bewakingsbedrijven. Deze lokale partners kennen de omgeving en zelfs het terrein. En omdat zij uit de buurt komen, zijn deze bewakingsbedrijven altijd snel ter plaatse.

Heterdaadje!

Wekelijks houden wij met behulp van onze high tech camera’s inbrekers aan. Deze worden overgedragen aan de politie.

Beveiliging begint bij uzelf

Let daarom altijd goed op de volgende punten:

  • Sluit uw terrein goed af met een sluitend hekwerk;
  • Verlicht uw terrein goed;
  • Inventariseer wat interessant kan zijn voor inbrekers en sla dit veilig op;
  • Houd contact met de wijkagent en adviseur wanneer er waardevolle goederen zijn opgeslagen of geïnstalleerd;
  • Laat u adviseren door professionals als het gaat om een beveiligingssysteem (camerabewaking of keetalarm);
  • Vertel niet aan iedereen hoe goed of minder goed u bent beveiligd.

Uw eigen bouwplaatsbeveiliging?

Maak een afspraak met een van onze adviseurs via verkoop@hillson.nl of verkoop@bouwatch.nlLees ook meer info over de certificeringen van een beveiligingsplan.