Servicedesk

Hillson voegt bouwlogistiek platform ilips toe aan dienstenpakket

Bouwprojecten hebben steeds meer te maken met de toenemende verstedelijking, waardoor de logistiek van projecten steeds uitdagender wordt. Hillson werkt sinds kort samen met ilips, dat in 2014 is gestart met het verbeteren van de logistiek.

Drie modules voor bouwprojecten
Dit doet ilips voor de grootste bouwers en bouwprojecten met drie verschillende modules die online beschikbaar zijn voor de bouwprojecten:
1. Transportmodule: voor het coördineren van horizontale en verticale vervoersbewegingen;
2. Voorraadmodule: voor het ondersteunen van een HUB-functie buiten de bouwplaats;
3. Emissiemodule: voor de CO2-registratie bij BREEAM of LEED certificering.

Wil je daar meer over weten? Bekijk dan deze video:
 

Transportmodule
De transportmodule van ilips dient als integraal plansysteem voor alle horizontale en verticale vervoersbewegingen. Op basis van de afspraken tussen bouw en leveranciers/transporteurs, worden verzoeken voor tijdsloten waarbinnen geleverd wordt online ingediend. Deze worden op basis van prioriteiten door een logistiek planner geagendeerd, waardoor per vervoersbeweging duidelijk is wat de locatie, lostijd, maar ook de inzet van bijvoorbeeld de kraan is. Naast het aanvragen van tijdsloten, kan er ook tijd worden gereserveerd, kunnen blokkades worden ingepland op tijdstippen dat er niet geleverd mag worden en kunnen bijvoorbeeld terugkeerpatronen worden ingeregeld. Per project wordt een deel van de informatie gestandaardiseerd om de kans op fouten te reduceren.

Voorraadmodule
De voorraadmodule van ilips maakt het mogelijk om van elke locatie een opslaglocatie te maken en voor alle betrokkenen online de voorraad, status en afroepingen te beheren. Op bouwprojecten is in grote binnenstedelijke projecten de ruimte voor een bouwplaats beperkt of zelfs niet aanwezig. Hierdoor is het gecombineerd leveren vanuit een opslaglocatie van toegevoegde waarde. Er zijn zo minder transportbewegingen naar de bouw nodig en de leveringen sluiten aan op de bouwplanning, waardoor voorraden worden geminimaliseerd. Hierbij is het tevens mogelijk om bij het afroepen van de voorraad-onderdelen rekening te houden met de uiteindelijke bestemming op de bouw door gebouw, verdieping en locatiecode direct te registreren. Deze informatie wordt op de artikelen geplaatst, waardoor de levering zo dicht mogelijk bij de plaats van gebruik wordt afgeleverd. Per project wordt een deel van de informatie gestandaardiseerd en wordt het leverschema aangevuld met de mogelijkheid tot spoedleveringen.

Emissiemodule
De emissiemodule dient als CO2-calculator, waarbij conform LEED en BREEAM normering de CO2-uitstoot van een project wordt berekend. Hierbij kan door middel van scenario’s een optimale CO2-inschatting worden gemaakt. Naast de voorcalculatorische resultaten is het mogelijk om de werkelijke CO2-uitstoot te berekenen door personen en leveringen van materiaal en het materieel zelf te registreren. Hierbij wordt zoveel mogelijk de registratie bij de leverancier geplaatst om de overhead voor de bouwers te reduceren. Doel is om zowel de CO2-uitstoot als een gedegen onderbouwing hiervan uit ilips met een druk op de knop te leveren.

Waarom kiezen bouwers voor ilips?
Allereerst vanwege het gebruiksgemak van het systeem. Het is intuïtief gemaakt, waardoor je zonder training aan de slag kunt. Het is als online platform voor diverse mobile devices beschikbaar waardoor je altijd en overal kunt kijken wat de status is en je acties kunt uitvoeren. En de laatste en belangrijkste reden is dat de bouwers in control zijn. Ze kunnen niet alleen het gebruik van het systeem, maar ook de inrichting op elk moment naar wens aanpassen, zodat het altijd aansluit op hun wensen.

Efficiënte en veilige bouwplaats
Afsluitend levert het natuurlijk ook iets op… een efficiëntere en veiligere bouwplaats. En dat wil toch iedereen?

Hillson wordt BouWatch

Hillson gaat vanaf 1 oktober 2021 verder onder de naam BouWatch. Wil je weten wat dit voor jou betekent? Lees verder!

Sluiten