Servicedesk

Steeds meer aannemers kiezen voor de Bouwplaats Check-in

Afgelopen jaar heeft ons online toegangscontrolesysteem de Bouwplaats Check-in een vlucht genomen. We zien dat steeds meer aannemers voor Hillson Bouwplaats Check-in kiezen en daar de voordelen van ondervinden. Naast vooraanmelding van werknemers en een grondige automatische controle van het identiteitsbewijs, beschikken zij nu ook online over de weekstaten van alle onderaannemers en andere rapportages. Diverse inleners zijn al op bouwplaatsen geweigerd omdat de identificatie of tewerkstellingsvergunning niet in orde was. De Bouwplaats Check-in verkleint uw boeterisico aanzienlijk. De huidige wet- en regelgeving is in de Bouwplaats Check-in verwerkt, waardoor een papieren administratie niet meer nodig is. Daarnaast is het mogelijk om met Safety Check-in de projectintroductie en veiligheidsinstructie online te koppelen aan de Bouwplaats Check-in. Door persoonsgegevens op deze wijze te verwerken, voldoet u uiteraard aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.